2018 సంవత్సరంలో, యుయావో సాన్సింగ్ భారతదేశంలో మెడికల్ ఫెయిర్ ఇండియా 2018 కు హాజరయ్యారు.

2018 సంవత్సరంలో, యుయావో సాన్సింగ్ భారతదేశంలో మెడికల్ ఫెయిర్ ఇండియా 2018 కు హాజరయ్యారు.
ఇది వైద్య మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం భారతదేశ ప్రముఖ వాణిజ్య ప్రదర్శన.
ఈ ఫెయిర్‌లో, వారు మా సాధారణ భారతీయ ఖాతాదారులను కలవడానికి మరియు 115 కొత్త క్లయింట్లను పొందే అవకాశం ఉంది.
అభినందనలు!
(చిత్రంలో సోఫీ క్లయింట్‌ను స్వీకరిస్తున్నారు.)


పోస్ట్ సమయం: నవంబర్ -23-2020